vineri, 24 iulie 2015

Excursie pe valea Gârbăului, în pădurea Făget

Vineri, 19 iunie, în cursul dimineții, s-a organizat o excursie pe valea Gârbăului, în pădurea Făget. Scopul principal al ieșirii pe teren a fost identificarea unui număr cât mai mare de specii de plante, dintr-o arie cât mai largă și biotopuri diferite (pășune, luncă, pădure). De asemenea, s-a dorit și găsirea unor exemplare mai rare, precum papucul doamnei (Cypripedium calceolus) dar, din nefericire, nu a fost cazul, deși au fost identificate unele plante din familia orhideelor.
Vremea a fost deosebit de favorabilă, cu soare și temperatură moderată. Deplasarea s-a efectuat cu două mașini. Au participat: domnișoara Lăcrămioara Maghiar, masterand la Facultatea de Biologie, domnul conf. dr. Wilfried Schreiber, Manuela Gavriș (care a făcut niște fotografii deosebite), Răzvan Bătinaș și Raularian Rusu.
 
 
Am mers cu mașinile până unde ne-a permis drumul forestier de pe valea Gârbăului, deci practic am ajuns pe cursul superior al acestei văi.
 
 
Am fost cu toții impresionați de varietatea floristică din apropierea locului de parcare și ne-a luat destul de mult timp să identificăm numeroasele specii aflate în plină floare de pe versantul drept al văii (cu expoziție vestică).
 
 
Apoi am traversat valea și am urcat pe versantul stâng, cu expoziție preponderent sudică și sud-estică, și am intrat puțin și în pădure, pe Dealul Gârbăului.
 
 
Ranunculus sp. Foto: Manuela Gavriș
 
 

 
Rhinanthus minor. Foto: Manuela Gavriș
 

 
Trifolium pratense. Foto: Manuela Gavriș
 

 
Cichorium intybus. Foto: Manuela Gavriș
 

 
Symphytum officinale. Foto: Manuela Gavriș
 

 
Stachys germanica. Foto: Manuela Gavriș
 

 
Veronica chamaedrys. Foto: Manuela Gavriș
 

 
Acer campestre. Foto: Manuela Gavriș
 

 
Salvia sp. Foto: Manuela Gavriș
 
 

Salvia pratensis. Foto: Manuela Gavriș
 

 
Plantago sp. Foto: Manuela Gavriș
 
 

Lamium sp. Foto: Manuela Gavriș
 

 
Coronilla varia. Foto: Manuela Gavriș
 
 
Melampyrum bihariense. Foto: Manuela Gavriș
 
 
Dianthus carthusianorum. Foto: Manuela Gavriș
 
 
Hepatica nobilis. Foto: Manuela Gavriș
 
 
Orchis ustulata. Foto: Manuela Gavriș
 
S-au identificat, printre altele, următoarele specii (Lăcrămioara Maghiar a avut rolul principal în această operațiune):
Fam. Aristolochiaceae
v  Piperul lupului (Asaum europaeum L.)
Fam.Ranunculaceae
v  Trei râi (Hepatica nobilis)
Fam. Urticaceae
v  Urzică mare (Urtica dioica L.)
Fam. Fagaceae
v  Stejar pedunculat (Quercus robur L.)
v  Fag (Fagus sylvatica L.)
Fam. Corylaceae
v  Alun (Corylus avellana L.)
v  Carpen (Carpinus betulus L.)
Fam. Caryophyllaceae
v  Garoafă (Dianthus carthusianorum)
Fam. Fabaceae
v  Coroniște (Coronilla varia L.)
Fam. Euphorbiaceae
v  Euphorbia cyparissias L.
 Fam. Aceraceae
v  Jugastru (Acer campestre L.)
 
Fam. Boraginaceae
v  Tătănească (Symphytum officinale L.)
Fam. Lamiaceae
v  Salvie de câmp (Salvia pratensis L.)
v  Jaleș (Stachys germanica L.)
Fam. Scrophulariaceae
v  Melampyrum bihariense A.Kerner
v  Clocotici (Rhinanthus minor L.)
v  Stejărel (Veronica chamaedrys L.)
 Fam. Campanulaceae
v  Clopoței (Campanula patula L.)
Fam. Caprifoliaceae
v  Soc (Sambucus nigra L.)
Fam. Asteraceae
v  Cicoare (Cichorium intybus L)
v  Păpădie (Taraxacum sp.)
v  Bănuți (Bellis perennis L.)
Fam. Liliaceae
v  Lăcrimioară (Convallaria majalis L.)
v  Ceapa ciorii (Muscari comosum)
Fam. Orchidaceae
v  Orchis ustulata L.
 
v Trânji (Neottia nidus-avis Richard)
 
Ar mai trebui menționate și unele specii faunistice pe care le-am întâlnit, și care pot fi identificate în fotografiile de mai jos.
 
 
Foto: Manuela Gavriș
 
 
Foto: Manuela Gavriș
 
 
Foto: Manuela Gavriș
 
 
Foto: Manuela Gavriș
 
 
Foto: Manuela Gavriș

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu